خداحافظ

عــطر ِ تَنت روی ِ پــیراهنـم مــانده ..
امــروز بـویــیدَمَش عمــیق ِ عمــیق ِ!
و با هـر نـفس بـغــضم را سـنگین تر کردم!
و به یــاد آوردم که دیـگر ، تـنـت سـهم ِ دیگری ست…
و غمــت سـهم ِ مــن!

ناراحت

 

/ 3 نظر / 27 بازدید
تمنا

زندگی‌ همین است هر خاطره غروبی دارد... هر غروبی خاطره ای... و ما جایی‌ بینِ امید و انتظار... چشم می ‌کشیم تا روزگار مان بگذرد .... گاهی‌ هم فرق نمیکند چگونه... فقط بگذرد.... ‍

سبا

من ديگه حرفى ندارم!!!!!![ناراحت][ناراحت][ناراحت]